SCHOOL CABINET
1 2
 

PRESIDENTS

ANGELA ARORA

APURV DEV KAUSHIK

VICE PRESIDENTS

ISHITA NAMJOSHI

SANYA MALKOTIA

CULTURAL CAPTAINS

MADIHA REYAZ

PRIYANSHI CHAWRASIYA

VICE CULTURAL CAPTAINS

ARNAV KHANNA

AROMA MATHEWS

STUDENT MODERATORS

ROHIT KUMAR

SREESHA SURESH

VICE STUDENT MODERATORS

AYEESHA KHAN

KAASHVI BAGDWAL

SPORTS CAPTAIN

DEEPANSHI TANEJA

 VICE SPORTS CAPTAINS

AKSHAT JOON

BHAVYA CHHABRA

EKTA HOUSE CAPTAIN

ASHWEEN KAUR MALHOTRA

EKTA HOUSE VICE CAPTAIN

SAKSHAM BHAGAT

EKTA HOUSE PREFECTS

CHETAS SURI

SEJAL JUNEJA

EKTA HOUSE VICE PREFECTS

AAYUSHI GULATI

DEVISHI SHAH

PRAGATI HOUSE CAPTAIN

VANDIT BATHLA

PRAGATI HOUSE VICE CAPTAIN

PRANAV GOEL

PRAGATI HOUSE PREFECTS

JASMINE JETLY

PRARTHANA DHAWAN

PRAGATI HOUSE VICE PREFECTS

DIYA HALDER

HANSIKA TUTEJA

SHAKTI HOUSE CAPTAIN

ARNAV SHARMA

SHAKTI HOUSE VICE CAPTAIN

REANA SINGH

SHAKTI HOUSE PREFECTS

DIPANSHU ARORA

MEHUL PANWAR

SHAKTI HOUSE VICE PREFECTS

MONJOT SINGH SAINI

SHARAN MATHARU

SHANTI HOUSE CAPTAIN

VANSHITA CHAKRABORTY

SHANTI HOUSE VICE CAPTAIN

RASHI MASKARA

SHANTI HOUSE PREFECTS

OMISHA NEGI

SUDIPTO BHATTACHARYA

SHANTI HOUSE VICE PREFECTS

DHRUV SHARMA

PRACHI MUKHIJA

 
 
 
Junior Cabinet Members
 
Ekta House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

DIVJOT KAUR MAVI

AREEBA SUHAIL

Pragati House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

ADITYA OJHA

RISHI BIHANI

Shakti House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

SRISHTI KARKARA

JIYA RAJWANI

Shanti House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

ARNAV MUDGAL

ANANYA NEB