SCHOOL CABINET
DSC 0410
 

PRESIDENTS

ANGELA ARORA
APURV DEV KAUSHIK

CULTURAL CAPTAINS

MADIHA REYAZ
PRIYANSHI CHAWRASIYA

STUDENT MODERATORS

ROHIT KUMAR
SREESHA SURESH

SPORTS CAPTAINS

DEEPANSHI TANEJA
OM SHARMA

EKTA HOUSE CAPTAIN

ASHWEEN KAUR MALHOTRA
EKTA HOUSE PREFECTS
CHETAS SURI
SEJAL JUNEJA
PRAGATI HOUSE CAPTAIN WASIF IQBAL
PRAGATI HOUSE PREFECTS
JASMINE JETLY
VANDIT BATHLA
SHAKTI HOUSE CAPTAIN ARNAV SHARMA
SHAKTI HOUSE PREFECTS
DIPANSHU ARORA
MEHUL PANWAR
SHANTI HOUSE CAPTAIN VANSHITA CHAKRABORTY
SHANTI HOUSE PREFECTS
OMISHA NEGI
SUDIPTO BHATTACHARYA
SHANTI HOUSE  VICE CAPTAIN ARNAV SINGH