SCHOOL CABINET
DSC 0410
 

PRESIDENTS

ANGELA ARORA

APURV DEV KAUSHIK

CULTURAL CAPTAINS

MADIHA REYAZ

PRIYANSHI CHAWRASIYA

STUDENT MODERATORS

ROHIT KUMAR

SREESHA SURESH

SPORTS CAPTAINS

DEEPANSHI TANEJA

EKTA HOUSE CAPTAIN

ASHWEEN KAUR MALHOTRA

EKTA HOUSE PREFECTS

CHETAS SURI

SEJAL JUNEJA

PRAGATI HOUSE CAPTAIN

VANDIT BATHLA

PRAGATI HOUSE PREFECTS

JASMINE JETLY

PRARTHANA DHAWAN

SHAKTI HOUSE CAPTAIN

ARNAV SHARMA

SHAKTI HOUSE PREFECTS

DIPANSHU ARORA

MEHUL PANWAR

SHANTI HOUSE CAPTAIN

VANSHITA CHAKRABORTY

SHANTI HOUSE PREFECTS

OMISHA NEGI

SUDIPTO BHATTACHARYA

 
 
Junior Cabinet Members
 
Ekta House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

DIVJOT KAUR MAVI

AREEBA SUHAIL

Pragati House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

ADITYA OJHA

RISHI BIHANI

Shakti House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

SRISHTI KARKARA

JIYA RAJWANI

Shanti House
Jr. Captain
Jr. Vice Captain

ARNAV MUDGAL

ANANYA NEB